Ga naar inhoud
rotterdam-cooltoren-montage-xxl

Cooltoren

rotterdam-cooltoren-montage-xl1
rotterdam-cooltoren-montage-xl2

De Cooltoren, winnaar ‘Meest markante vastgoedproject Rotterdam 2018’

Het Baankwartier is een klein stukje Rotterdamse binnenstad dat een beetje uit het oog verloren lijkt. Maar niets is minder waar. De wijk Cool, waar het Baankwartier deel van uitmaakt, is aangewezen als onderdeel van de hoogbouwstad. Op de plek waar de relieken van de wederopbouw het straatbeeld bepalen wordt de skyline van Rotterdam verrijkt met de Cooltoren. De toren is veel meer dan een stapeling van appartementen tot de maximale bouwhoogte is bereikt. Ze relateert op verschillende hoogtes aan haar omgeving, op grote en kleine schaal. De ‘Rotterdamse laag’ en de veel toegepaste bouwhoogte van circa 70 meter zijn hierbij sterk bepalend. En uiteraard de voet en de top van de toren. Het verbijzonderen van het bouwvolume op deze specifieke hoogtes verbindt de Cooltoren onlosmakelijk met het stadsweefsel en met de skyline van Rotterdam.

Plan libre

Een woontoren van 51 bouwlagen, 282 appartementen en ongeveer 37.500 m² vraagt om meerdere woningtypologieën. Hoewel de omtrek van de toren constant is, is het wenselijk de plattegronden zo vrij mogelijk in te kunnen delen. De Cooltoren is in feite een ‘plan libre’ door haar constructie met zogenaamde ‘outriggers’. Zware kolommen bij de gevel worden hierbij verbonden met de kern, ze maken de toren stabiel en dragen ook grotendeels de vloeren. De vloeren worden zo vrij indeelbaar, van 1-spanner tot 6-spanner, met voor hoogbouw een unieke efficiënte vormfactor van 0,8 voor de typische vloer met zes appartementen. De gevels zijn ook vrij indeelbaar waardoor de vier hoeken van de toren vrij uitzicht hebben.

Plint, middendeel, kroon en middenkroon

De horizontale stapeling van de 50 woonlagen verloopt van luchtig op straat naar zwaar in het midden en eindigt weer luchtig in de wolken. Dit wordt bereikt door het gradueel dikker worden van de balkons en de toepassing van panoramische bandramen. Het bijzondere middendeel vormt in feite het zwaartepunt van de toren en noemen we de middenkroon. Dit element bepaalt het silhouet en biedt als equivalent van de penthouses vier verdiepingen met vier fantastische hoekappartementen met elk een balkon van 72 m2.

Een slimme oplossing voor een markant bouwwerk.

Wij mochten ca. 650 m² Steni Nature SN305 Coarse in panelen en vaste L- en U-elementen leveren. Dit voor toepassing van het plafond ter plaatse van de doorkluizing. De uitdaging was om hier een stabiele massa uit te stralen, maar dan gebouwd op een snelle en lichte manier. De Steni Nature U-elementen gecombineerd met de terugliggende panelen slagen daar perfect in. Bijkomend voordeel is dat de verborgen techniek bereikbaar blijft voor onderhoud en reparatie. Zonder dat daar eventuele lastige bouwtechnische ingrepen voor nodig zijn.

Projectdetails

Opdrachtgever : De Vijf Heeren b.v.

Architect : v8architects

Aannemer : Ballast Nedam Bouw

Montage : Daelmans Gevelbouw bv

Ontwerp : 2016

Oplevering : 2022

Wij mochten ca. 650 m² Steni Nature SN305 Coarse in panelen en vaste L- en U-elementen leveren.